Přihlaš se  |  Registruj se domeček   tiskárna
Historie - Orel Horní Moštěnice

Historie Jednoty Orel Horní Moštěnice

Pochodující dinosaurus

U nás byl Orel založen roku 1912 z Katolické omladiny kaplanem, panem Spáčilem, který byl jejím prvním starostou. Jednota Orel měla tou dobou 62 členů, a to nejen z Horní Moštěnice, ale i z Lověšic.

V roce 1919 si Jednota Orel pronajala od arcibiskupství olomouckého, které bylo vlastníkem zámku a zámecké zahrady v Horní Moštěnici, prostory v tomto objektu, kde se cvičilo.

Roku 1922 se utvořilo ze členů Orla Družstvo „Stojanův lidový dům“, které ještě téhož roku odkoupilo se svolením Státního pozemkového úřadu v Olomouci jižní křídlo zámku a zámeckou zahradu a I. poschodí upravilo jako cvičební a divadelní sál, načež je propůjčilo Jednotě Orel ke cvičení a hraní kina. V zahradě zřídilo velký betonový parket, kde se za příznivého počasí pořádaly taneční zábavy, letní karnevaly, divadla, žákovská vystoupení atd.

„Účelem Družstva jest vzájemnou svépomocí opatřiti si a udržovati v Horní Moštěnici dům pro kulturní, náboženské, hospodářské, politické, tělocvičné spolkové účely členstva, které by se v něm sdružovalo na podkladě náboženství římsko-katolického.“ (Stanovy Družstva „Stojanův lidový dům“ v Horní Moštěnici, § 2).

Správu Družstva vedl výbor a valná hromada sestávající z předsedy, místopředsedů a dalších členů zastávající funkce jednatele, pokladníka atd., volených na dobu 2 let. Družstvo mělo asi 25 členů a dlouholetým předsedou byl František Běhal.

Roku 1928 Jednota Orel zřídila za finanční pomoci Družstva „kino Lid“. K tomuto účelu upravila cvičební sál orlovny v I. poschodí, které však finančně málo prosperovalo. Pro všeobecný nedostatek peněz a silnou konkurenci kin přerovských. Za první republiky se hrálo jen jednou týdně, za 1. světové války a po ní byly výsledky provozu dobré. Hrálo se obyčejně ve středu odpoledne pro děti, v sobotu večer a v neděli odpoledne i večer pro dospělé. Po osvobození bylo kino zestátněno. Vedoucím kina byl Obadálek Ferdinand.

Za okupace na jaře roku 1942 byla Jednota orelská jako jiné spolky rozpuštěna a její jmění zabaveno. Nuceným správcem orelského majetku byl v té době pan Jindřich Hlobil. Orlovna ani zahrada zabaveny nebyly, protože patřily Družstvu „Stojanův lidový dům“.

Po okupaci byla činnost jednoty hned obnovena a pokračovala dále ve své práci. Při sloučení měla jednota asi 12 žáků, 32 žaček, 5 dorostenců, asi 8 dorostenek, 30 členů a 43 členek, celkem ku 130 příslušníků.

Zdroje:
Kronika obce Horní Moštěnice, 1952, s. 68, 69,165, 166
Stanovy Družstva „Stojanův lidový dům“ v Horní Moštěnici.

Autor článku: Renata Janíková
Poslední aktualizace 14. srpna 2006

Copyright (c) 2005 - 2018 Freespeed. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.

Orel Horní Moštěnice - technická podpora